Mây kéo trăng đi
Trăng níu mây lại

Thuyền nằm trên bãi
Sóng xô đẩy thuyền

Hàng cây ngả nghiêng
Cây say rượu gió

Chim tìm về tồ
Tổ chờ đợi chìm

Người chẳng nằm im
Người lo cuộc sống

Tin yêu và hy vọng
Dằn vặt và ước mơ
Hò hẹn và đợi chờ
Cuộc đời là thề đó.


Nguồn: Tuyển tập Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1994