Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 15/03/2009 20:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/06/2009 20:46 bởi Vanachi
Đây là tập thơ thứ 8 của nhà thơ Hoàng Trung Thông