Anh mong mà chưa thấy
Anh tìm mà không ra
Chiều như là em vậy
Càng trông, càng thắm xa

Chút nắng vàng của hạ
Ngẩn ngơ cuối trời đông
Mặt anh buồn như đá
Ai vần ra ngoài đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]