13/04/2021 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi (II)

Tác giả: Hoàng Trần Cương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Pang De vào 05/12/2009 03:30

 

Anh mong mà chưa thấy
Anh tìm mà không ra
Chiều như là em vậy
Càng trông, càng thắm xa

Chút nắng vàng của hạ
Ngẩn ngơ cuối trời đông
Mặt anh buồn như đá
Ai vần ra ngoài đồng.
Nguồn: Hai sắc hoa tigôn, Ngô Văn Phú tuyển chọn, NXB Hội nhà văn 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trần Cương » Đợi (II)