25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
Tạo ngày 11/11/2014 08:09 bởi tôn tiền tử
Hoàng Song Liêm sinh năm 1934 tại Hà Nội. Ông làm thơ rất sớm khi còn đang ở tuổi học trò trong những năm đầu của thập kỷ 1950, thuộc thế hệ "văn học dinh tê" cùng thời với các nhà thơ Hoàng Phụng Tỵ, Nguyễn Quốc Trinh và Nghiêm Huy Giao. Ông từng cộng tác với các báo Tia sáng, Hồ Gươm, Giác ngộ, Giang sơn khi chưa tới tuổi 20. Năm 1951, ông làm chủ bút tuần báo Chiếu bóng tại Hà Nội.

Năm 1954, ông di cư vào Nam và trở thành sĩ quan không quân trong quân lực Việt Nam cộng hoà. Hiện nay ông định cư tại Hoa Kỳ, tham gia xây dựng tủ sách Tiếng quê hương.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Thơ Hoàng Song Liêm, Nghiêm Huy Giao (Nhà xuất bản Kim Sơn, Hà Nội, 1952)
- Thơ Hoàng Song Liêm (Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, gồm khoảng 50 bài sáng tác trong những năm đầu thập niên 1950 và 50 bài khác viết sau năm 2000)
- Thơ tình Hoàng Song Liêm (2006, gồm khoảng 50 bài sáng tác phần lớn sau năm 2000)