Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
1 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 16/09/2014 02:46 bởi tôn tiền tử
Hoàng Quang 黃光 (?-1801) người xã Thái Dương, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế, có tài văn chương. Vua Quang Trung có mời ra làm quan nhưng ông không ra. Sau khi Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân (1802), Nguyễn Ánh có mời ông ra làm quan nhưng ông đã mất, con ông là Hoàng Hoán được Nguyễn Ánh gọi ra làm đến chức Lại bộ hữu tham tri.

 

Thơ dịch tác giả khác