Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 01/04/2024 20:24 bởi tôn tiền tử
Hoàng Cao Đài 黃高臺 sống khoảng đầu thế kỷ XX, chưa rõ thân thế, có thơ trong Long Biên ái hoa hội thi tập.