Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân
(Tục ngữ)

Giêng hai rét lộc, rét đài
Gió như bà lão thở dài song thưa
Hoa xoan rắc tím sân mưa
Đồng xa cuốc gọi cuối mùa nỉ non

Tiếng chim – giọt mực xanh tròn
Rơi trên lá nõn vỡ giòn vườn quê
Cỏ gà se se chân đê
Đò run run sóng chở về heo may

Bãi bồi ngồng cải còn cay?
Ruộng còn khoai mót? Rét lay dáng còng…
Rét ơi, lúa chẳng trổ đòng
Cầu trời buông nắng lội dòng sông sâu

Chị tôi yếm thắm, váy nâu
Gói theo cái rét làm dâu thôn Đoài
Bây giờ cứ độ giêng hai
Chị đem nỗi nhớ phơi ngoài giậu tre…