Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Mường Bác thượng thọ (1)
Đăng ngày 20/10/2015 18:36, số lượt xem: 263

(Tập danh)

Bác bước sang qua tuổi tám mươi
Lai hy dễ có mấy nhiêu người
Răng long bốn, bảy còn chưa xấu
Tóc bạc phần nhiều vẫn rất tươi
Cháu chắt đề huề mừng múa hát
Bè bầu hết thảy chúc vui cười
Xưa nay giữ mãi lòng nhân đức
Thượng thọ mong ông đếm quá mười.

Nghi Xuân. 6/1 al. HDD