Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Cảm cúm (1)
Đăng ngày 10/07/2015 08:41, số lượt xem: 3080

Trôn người nóng miệng nỏ buồn ăn
Gối mỏi chùn chân việc chả bàn
Tức tưởi đêm nằm ho khục khạc
Phiền lòng sáng dậy tiếng khè khan
Săn lùng đủ cách tìm phương chữa
Lục lọi nhiều nơi học sách đan
Dẫu bệnh thuyên nhiều nhưng chửa khỏi
Đành cho mấy bữa cúm làm an

Lai Châu. 17.10.2014. HDD