Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2015 08:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/07/2015 17:42, số lượt xem: 740

MỪNG hiến chương nhà giáo Việt Nam
NGÀY ngày người đã lái đò phàm
HIẾN tài hiến sức vì con chữ
CHƯƠNG đức chương lòng thoả sức đam
NHÀ vững nếp, an phù nghiệp học
GIÁO bền lòng, định hướng nghề kham
VIỆT Gia muôn thủa đời hưng vượng
NAM Quốc ngàn năm đạo thịnh tam.

Lai Châu. 20/11/2014.HDD