Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Ăn sò lông (1)
Đăng ngày 28/07/2015 09:35, số lượt xem: 981

Lún phún đen nhèm hoá đấy lông
Che người nhấp nhổm ngóng rồi trông
Tròn tròn cứng vỏ chành viền trắng
Méo méo mềm thân nhú góc hồng
Lửa lụi toan vươn đòi nhấm nháp
Than trơ vẫn chực muốn nhai gồng
Thôi thì hãm hãm rồi ta tính
Để đấy san phần khỏi có không?

Thơ hoạ. Hdd. TQG. 26/07/15
------------------------------
Xướng: XƠI SÒ
Bữa cụ xơi sò bảo thích lông
Âm thầm bóc vỏ đặng ngồi trông
Vành môi méo xẹo thèm nơi sẩm
Cặp mắt tròn xoe dõi chổ hồng
Rượu bổ vừa tu đà ngất ngưỡng
Mồi thơm mới sực đã căng gồng
Cô hàng chủ quán nhìn mơ mộng
Hỏi lúc như vầy nhẫn được không?
- Dương Nguyễn- 25/7/2015