Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Chán đời (1)
Đăng ngày 10/08/2015 17:45, số lượt xem: 429

Bỏ trốn quên đời hết muốn thơ
Tâm hoài vọng niệm tới lơ ngơ
Thân mình để mặc cho ai vẽ
Cuộc sống âm thầm tự nó tô
Một chút lơ là gieo giấc mộng
Nhiều hơn khắc khoải thấm cơn mơ
Thờ ơ nếm trải qua ngày khó
Bỏ trốn quên đời hết muốn thơ.

Hdd. Sơn La. 21.1.2015