Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 02/09/2010 10:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/06/2014 09:08

二勿

無煙無酒過新春,
易使詩人化俗人。
夢里吸煙吃美酒,
醒來更奮振精神。

 

Nhị vật

Vô yên, vô tửu quá tân xuân,
Dị sử thi nhân hoá tục nhân.
Mộng lý hấp yên, ngật mỹ tửu,
Tỉnh lai cánh phấn chấn tinh thần.

 

Dịch nghĩa

Qua xuân mới rồi, mà vẫn không thuốc lá, không rượu,
Dễ khiến nhà thơ hoá thành kẻ tục.
Trong mộng, thấy được hút thuốc lá, uống rượu ngon,
Tỉnh ra tinh thần rất phấn chấn.


Nguyên chú: “Đại phu đồng chí môn khuyến dụ “nhị vật”: vật hấp yên, vật ngật tửu. Tự kỷ đề thi vi chứng.” 大夫同志們勸喻二勿:勿吸煙,勿吃酒。自己題詩為證 (Các đồng chí bác sĩ khuyên “hai điều chớ nên”: chớ hút thuốc lá, chớ uống rượu; tự mình đề thơ làm chứng.)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân,
Dễ khiến thi nhân hoá tục nhân.
Trong mộng, thuốc thơm và rượu ngọt,
Tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, Phan Văn Các biên dịch, NXB Văn học, 1990
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Amourax

Thuốc không, rượu chẳng, đón tân xuân
Dễ khiến nhà thơ hoá kẻ trần
Mơ uống rượu ngon, được hút thuốc
Tỉnh ra, thật phấn chấn tinh thần

25.00
Trả lời