29/06/2022 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị vật
二勿

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 02/09/2010 10:38

 

Nguyên tác

無煙無酒過新春,
易使詩人化俗人。
夢里吸煙吃美酒,
醒來更奮振精神。

Phiên âm

Vô yên, vô tửu quá tân xuân,
Dị sử thi nhân hoá tục nhân.
Mộng lý hấp yên, ngật mỹ tửu,
Tỉnh lai cánh phấn chấn tinh thần.

Dịch nghĩa

Qua xuân mới rồi, mà vẫn không thuốc lá, không rượu,
Dễ khiến nhà thơ hoá thành kẻ tục.
Trong mộng, thấy được hút thuốc lá, uống rượu ngon,
Tỉnh ra tinh thần rất phấn chấn.

Bản dịch của Phan Văn Các

Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân,
Dễ khiến thi nhân hoá tục nhân.
Trong mộng, thuốc thơm và rượu ngọt,
Tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần.
Nguyên chú: “Đại phu đồng chí môn khuyến dụ “nhị vật”: vật hấp yên, vật ngật tửu. Tự kỷ đề thi vi chứng.” 大夫同志們勸喻二勿:勿吸煙,勿吃酒。自己題詩為證 (Các đồng chí bác sĩ khuyên “hai điều chớ nên”: chớ hút thuốc lá, chớ uống rượu; tự mình đề thơ làm chứng.)
Nguồn: Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, Phan Văn Các biên dịch, NXB Văn học, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Nhị vật