Tháng 6 năm 1980
Nguyễn Trãi đến Paris, cả Paris đón tiếp
Người con gái sông Seine
Đứng trước nhà thơ Việt sững sờ
Vượt ra khỏi thời gian vượt ra khỏi không gian
Thơ Ức Trai lay động
Kêu gọi con người cảnh giác với chính mình
Đừng bị đắm trong mơ...


Ghi chú: năm 1980, tổ chức UNESCO kỷ niệm danh nhân văn hoá thế giới - nhà thơ Nguyễn Trãi của Việt Nam tại Paris.