Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 15:35

Đến đây đừng nói đi về
Đến đây thì phải yêu mê một người
Này em, con quỉ nào chơi
Con ma chết vía ra người là anh
Người ta mặc cứ loanh quanh
Anh thời nhắm thẳng mũi tình bắn vô.


2008