Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:07

Trời kia ai lấy xẻ làm ba?
Mấy ngả lênh đênh khó tìm ra
Đường mộng đắm say sao tìm gặp
Còn đâu môi ngọc dáng mượt mà?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017