Ngắm mùa thu đến xót xa thêm
Trăng rụng hồ sâu thả bóng mềm
Hây hẩy áo em hương toả nhẹ
Dịu dàng tiếng ngọc sắc ru êm
Mỏi mòn chờ đợi môi tê cứng
Lạnh lẽo tìm mong dạ nhạt mềm
Biết rõ lòng ưa nhưng cứ đuổi
Tình người con gái giục đêm đêm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016