Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 07/10/2020 16:58

Ước hoá muộn phiền thành trăng ngọt
Trộn vào nước mía của tình nhân
Đôi ta đã biếc màu xanh biển
Hãy vỗ thật mềm ru ái ân!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017