Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 16:58

Ước hoá muộn phiền thành trăng ngọt
Trộn vào nước mía của tình nhân
Đôi ta đã biếc màu xanh biển
Hãy vỗ thật mềm ru ái ân!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017