Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/08/2016 08:35

Bầu trời không ra bầu trời
Đất không ra đất
Thế giới vào hư không
Tội nghiệp con người vào đâu?


2015