Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 15:46

Trồng cây tưới nước ai ơi
Có người chăm sóc có thời gặt mau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018