Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:31

Trẻ con nào khác măng non
Dạy khôn dạy khéo để còn nên thân
Mai sau đất nước có cần
Là người hữu ích bao lần xứng danh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016