15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/08/2019 11:41, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 28/08/2019 11:47

Đào tình đã nở ngọc rẽ đôi
Chờ uống tình trăng mật ướt môi
Súng nổ trường chinh, ta hẹn lại
Biết còn thân xác sẽ chung đời?


Cái Bè, Tiền Giang, 2019