Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/12/2019 09:57

Bình anh ấp ủ với trà ngon
Khách tới xuân lên, bánh hãy giòn
Nhập tiệc tình nhân bằng mắt ngọt
Gieo hồn mộng mị với muôn non.


Cái Bè, Tiền Giang, 2109