Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 08:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 13:00

Sáng sáng người đi gió thổi xa
Chiều chiều vội mất tóc râu già
Thu đem bạc phếch đời gai góc
Đất đón xanh rì phận xót xa
Chém giết hơn thua đồng chết tới
Đeo mang lớn bé cũng đi qua
Nơi vòng thế tục khơi chinh chiến
Ngẫm chả hay gì một kiếp hoa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016