Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 11:38

Đã biết hơi thu bước đến đây
Viết thơ thì vụng, hát nào hay
Đàn câm sáo ngủ, không nghe tiếng
Đêm nhạt sương rơi, chả ngóng ngày
Lá đổ rơi lòng, trăng se sắt
Cây rung đổ lệ, gió lung lay
Người tình đi mất, hoa vàng lối
Chân đá chân buồn ai có hay?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016