Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 08:44

Lá đổ lá bay xa
Đời người phút chốc qua
Xây lòng cao ốc gần
Đắp dạ đại dương xa
Tính toán trăm nghìn đời
Mưu toan vạn ức nhà
Mùa vàng lay bão thổi
Được - mất khóc đời ta.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016