Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 11:04

Thà là giết chết yêu đương
Cho chi tình cảm để lường gạt nhau.


2000