Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:50

Tai bùi nên sợ bùi tai
Ai mà nói đúng nói hay thành tồi.


2000