Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:54

Tình yêu đâu phải kẻ thù
Giận chi dai vậy mịt mù tương lai?


2000