Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/02/2018 11:20

Tâm hồn cái kiến bé xiu
Làm sao biết cả những điều cao thâm
Ngoài kia thế giới âm thầm
Làm nhiều việc quý bằng trăm ta làm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018