Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:20

Tâm hồn cái kiến bé xiu
Làm sao biết cả những điều cao thâm
Ngoài kia thế giới âm thầm
Làm nhiều việc quý bằng trăm ta làm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018