Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:40

Phim nào có chiếu đôi ta
Phim nào như thế mới là phim hay.


2000