Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 18:47

Hỡi Đức Giê-hô-va ơi, tại sao Ngài đã huỷ diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ? Nghĩa là Sô-đôm và Gô-mô-rơ dẫy đầy tội ác
Thiên sứ Ngài bị các người nam từ trẻ đến già và cả dân vây lấy
Sinh lòng hãm hiếp
Họ phải bị loà mắt
Chúa ghét đồng tình luyến ái
Thế thì nơi nào có như thế này Đức Chúa Trời sẽ không ngự và ban phước cho
Tại sao vợ Lót phải bị hoá thành tượng muối? Và tại sao Chúa phải huỷ diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng mưa diêm sanh và lửa
Đừng nghĩ Chúa không thấy, không nghe và không biết mà qua mặt Đấng Tối Cao, hãy ăn năn thật và từ bỏ nếu còn căn bệnh đồng tình luyến ái, vì sẽ làm nghẹt ngòi và lời cầu xin Chúa chả thèm phải nghe
Ha-lê-lu-gia, Ngài cao cả quyền oai và công bình vĩ đại!
Đức Chúa Trời ơi, con la không thể sinh sản được! Vậy thì đạo của Chúa cũng chả cần phải chấp nhận điều ô uế ấy
Nhưng cầu xin Chúa cho hoàn cảnh bị bệnh này nhìn Chúa mà đi và cai bệnh của mình, nếu có Chúa ở cùng thì có chi mà chả làm được?
Tôi tin Cha Ngài tha thứ cho họ, họ chẳng muốn mình bị như thế nếu là con cái Ngài
Đức Chúa Trời toàn năng ơi, nguyện nước Thánh Linh Ngài tưới tràn ngập trên đời sống họ để họ an vui mà chuyên tâm phục vụ công việc Ngài!
Chúa Tối Cao sẽ đáp trả cho họ những điều quí báu
Người của Chúa và Đạo của Chúa không chấp nhận đám cưới đồng tính, điều này phải lẽ Ngài
Ai dám chống Chúa, không ai điên rồ mà chống Chúa, và kết quả chả phải ra chi
Xin tha thứ cho họ hiểu ra những điều vô ích này!
Thế giới phải có qui luật âm dương: giống đực và giống cái, con đực và con cái, phải có sinh sôi nảy nở, phải di truyền nòi giống
Lời của Chúa chả phải vị nể một ai, chả phải chi mà e dè giấu giếm, tất cả đều có nguyên nhân đau đớn của nó khi con người sa ngã vào chốn phạm tội
Chao ôi, Chúa ôi, tôi từng là kẻ đại ác, hành động và lời nói tôi đại ác nhất!
Hãy buông bỏ điều đại ác, hãy tuân lệnh Thượng Đế, Ngài không dạy anh em làm điều xấu xa đâu!
Nếu kém đức tin thì bên Chúa ta chưa bao giờ nói thật và xưng nhận tội mình
Vâng, đúng là lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên nhưng ngày thu hoạch sắp gần Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài lựa ra lúa mì và huỷ diệt cỏ lùng
Chúng ta phải cảnh tỉnh, đừng thấy người bị hoàn cảnh đau khổ ấy mà khinh chê, Chúa cấm đồng tình luyến ái, nhưng thương xót họ vì họ bị vướng tội của từ bao nhiêu thời trong Cựu Ước
Chúa Giê-xu vị tha, nhơn từ, cao rộng, vĩ đại vô song, Ngài đã tha cho kẻ cướp, kẻ đĩ thì kẻ đồng tình luyến ái cũng phải được tha, TIN GIÊ-XU, vâng lời Chúa, làm theo điều Chúa dạy sẽ hanh thông
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Ngài mãi mãi, vô cùng, hỡi Đấng toàn tri, toàn năng, toàn tại, chậm giận và giàu ơn!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016