Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 09:36

Nếu phải trăng kia là tóc liễu
Một đời say rượu để nghiêng xiêu
Mà xem bóng nước vàng đến thế
Da thịt Hằng Nga thật mỹ miều.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018