Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:17

Người xưa là cả bậc thầy
Dạn dày đau khổ nên bài cho ta
Thói đời là lắm phong ba
Ông bà qua được để mà dạy khôn.


Cai Bè, Tiền Giang, 2018