Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/02/2018 11:17

Người xưa là cả bậc thầy
Dạn dày đau khổ nên bài cho ta
Thói đời là lắm phong ba
Ông bà qua được để mà dạy khôn.


Cai Bè, Tiền Giang, 2018