Người khôn không phải là câm
Nhưng mà nói ít kẻo nhầm thì nguy.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018