Tôi thì sinh bệnh tương tư
Giả đò hay thật chần chừ chờ em
Rồi đèn đêm đến nhá nhem
Chân đi vội vã khát thèm bóng trăng
Gò lên đôi má chị Hằng
Em quê xinh nhỉ cũng bằng tiên nga
Lòng tôi bệnh cứ thật thà
Yêu thì nói rõ để mà rước dâu
Xin em cho một lời cầu
Anh cầu hai đứa bắt đầu ghép duyên!
Em hiền, anh lại rất hiền
Nhà quê đồng cỏ một miền yêu thương.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016