Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:23

Ngày mai giời thấy duyên nồng
Giời xui đến hỏi má hồng chờ chi?
Em rằng đã bén mong gì
Kết đôi hai đứa dạ ghi nghĩa tình.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016