Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/12/2016 12:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 18/12/2016 14:13

Chúa Giê-xu ơi, Ngài sống lại ngày thứ nhất, tức ngày Chúa Nhật
Mà ngày nay Việt Nam gọi là ngày Chủ Nhật
Ngày vui vẻ, vinh quang của Chúa nhơn từ, cứu người và hi sinh mình trên cây gỗ
Rồi Ngài thăng thiên trước bao người, bao con cái Chúa
Họ thấy Ngài bay lên bằng mắt phàm nhân về nước Ngài, ngự bên hữu Đức Giê-hô-va là Cha
Hỡi, Đức Chúa Con, Ngài là Giê-xu trên cả muôn loài, muôn vua chúa, vì sao Mai sáng chói, Đấng Mê-si cứu rỗi nhân loại!
Ôi, Ngài ra đi và để lại Đấng an ủi cho chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ cô đơn đâu!
Đôi khi chúng tôi rúng rợ vì nhiều thử thách: đói nghèo, tai hoạ nhưng chỉ là chóng qua
Mệnh lệnh kỉ niệm nhất của Ngài là phán cho chúng tôi phải rao giảng Tin Lành ra khắp đất
Nghĩa là rất yêu thương nhân loại
Các giáo sĩ từng chết tại Việt Nam vì Tin Lành Ngài
Nên có hôm nay đây tôi ngồi tâm sự cùng Chúa, học lời Ngài và khẳng định Ngài là Cha duy nhất cứu chúng sinh
Ôi, Chúa ơi, khi lòng người ta thực sự tìm cầu Chúa thì sẽ không hề nguỵ biện, nhược bằng chẳng vậy thì cứ vẫn không tin!
Sinh mạng và linh hồn là của ta nhất thời trên dương thế, nhưng hoàn toàn thuộc Đức Chúa Trời là Thượng Đế muốn đòi lúc nào thì ta sẽ phải ra đi
Ôi thì dại chi ta đùa với linh hồn mình?
Tại sao ta không cho ta cơ hội tìm hiểu Ngài dù là âm thầm đọc lời của Chúa
Âm thầm ăn năn rồi phải sẽ công khai tuyên xưng Đức tin với Chúa
Hỡi, ai chống Chúa được chăng? Chả bao giờ được, nếu không thì sao con người phải chết và các giáo chủ phải chết?
Chúa ơi, chiếc bình gốm là tôi ca ngợi Ngài không ngớt
Ha-lê-lu-gia! Đấng A-men, Đấng thành tín sẽ làm thành điều tôi cầu xin cho nhân loại
Xin chữa lành linh hồn kẻ đau bệnh, chưa biết Ngài và cứu lấy họ!
Xin chữa lành các bệnh nan y cho người Tìn Lành chúng tôi
Giê-xu người Na-xa-rét ơi, Ngài cho Thánh Linh Ngài đi ngang qua chúng tôi thôi thì các bệnh quái quỉ đều bị tiêu trừ
Cảm ơn lòng nhơn từ Ngài lớn bấy!
Dòng dõi Y-sơ-ra-ên thuộc linh muôn thuở trường tồn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016