Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2016 15:37

Nói năng cộc lốc từng lời
Bảo rằng kẻ dưới trăm người lắng nghe.


2000