Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:29

Nói là nói vậy mà thôi
Giữ lời là việc của tôi với người
Đừng nên lẻo mép cợt lời
Một ngày đường tắc hết chơi trò lừa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018