Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/02/2018 11:29

Nói là nói vậy mà thôi
Giữ lời là việc của tôi với người
Đừng nên lẻo mép cợt lời
Một ngày đường tắc hết chơi trò lừa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018