Anh muốn đắm mình trong mắt em
Thả thuyền yêu trôi nhẹ êm đềm
Con sóng nhỏ kề môi hôn khẽ
Mảnh trăng vàng dờn dợn hằng đêm

Anh ngắm mắt em màu xanh biển
Dám chở ngọn tình rực lửa hoa
Gọi mời nhau giữa lúc xuân hiền
Xuân con gái dậy thì muôn đoá

Anh quí mắt em màu xanh biển
Đậm đà mát dịu gái miền quê
Em mang đến nụ hồng hé nhuỵ
Ngất mùi hương vương lối anh về.


Cái Bè, Tiền Giang

Nguồn: Những vần thơ, NXB Thanh niên, 2000