Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 13/12/2016 10:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 18/12/2016 14:02

Ngài đã hiểu mọi xương cốt tôi và hồn linh tôi
Mọi suy nghĩ tôi từ khi mới bắt đầu toan tính
Thế thì tôi là ai sao tôi còn ngu dại?
Bất kì ai chống Chúa đều phải chết
Chìa khoá Ngài ở Âm Phủ và Thiên Đàng thuộc quyền trong tay Ngài
Tôi có mỏi mòn và lằm bằm đấy chứ
Nhưng Ngài thương vì kiếp người con trẻ của tôi
Ngài đoái xem và nghe tôi chảy đôi dòng lệ với cuộc sống thê lương
Với thuận cảnh Ngài cùng vui với tôi mỗi sớm chiều
Hỡi, Đức Giê-hô-va, hãy tỉa tót tôi thành ra ý của Ngài!
Hãy nắn đất sét tôi thành ra đồ hữu dụng!
Sự chết linh hồn không còn tìm đến với tôi
Mùa xuân Ngài đến, Chúa xuân Ngài đến mai vàng nở rộ
Mùa giáng sinh tưng bừng rộn rã hân hoan
Ngài đã chờ sẵn, sắp sẵn những con người trở về bên ngai bệ Ngài
Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ta viết cho những người tìm cầu Chúa và muốn an ủi mình
Ôi, cuộc đời đâu phải ai dễ hiểu hết đâu!
Mà thượng Đế phải thấu hiểu hết hằng nghìn thứ tiếng con người
Khi họ than khóc, khi ta than khóc
Ngài đều nghe và giải đáp kịp thời
Ta yêu hoà bình vì có Thượng Đế ở cùng đây.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016