Môi em phải chi làm giấy trắng
Cho tôi cây viết cứ tỏ tình
Viết lời vụng dại mà thương nhớ
Từ dáng xuân đào trông quá xinh!

Thầy cô thường cấm tôi cũng biết
Hai đứa làm sao tả chuyện yêu
Nên rồi xếp hạc bay theo gió
Giữa đường gởi bé tóc nghiêng xiêu

Không thể giữ lâu mà vỡ miệng
Em hay, bạn biết, mẹ la rầy
Cái phận học sinh mà mơ ảo
Chai lì tình cảm cũng phải bay

Bữa ấy em về trao tập mới
Tập thơm hôn khẽ ngỡ hôn em
Thơ tình lại đổ vào trang giấy
Từng chữ nghiêng nghiêng, trông rất thèm!

Thế là nhìn mắt, nhìn môi má
Bẽn lẽn sẽ dần xa tháng năm
Tay đan niềm ảo đành tan biến
Em với tôi không thể đón rằm!


Cái Bè, Tiền Giang, 1993