Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 11:32

Ta tìm kỷ niệm mép xa xưa
Thuở đoá hoa tình hé ban trưa
Gọi khách trai làng say phút mật
Bây giờ rụng vỡ nhớ sao vừa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017