Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/04/2016 20:17

Hũ rượu chiến tranh
Biển chiến tranh
Lòng người tranh chiến đế vương
Quên vũ trụ tình yêu nhân loại
Quên linh hồn về đâu
Quên nguồn gốc con người
Nhân bản thời Hitler, thời đĩ thoã
Con rồng xanh Satan
Uống máu con người
Thôn tính Á Đông
Thôn tính toàn cầu
Quyền lực
Tiền
Vàng
Sắc đẹp
Lưu manh
Ti tiện những con người "ăn cắp"
Ô nhục quốc gia!
Loạn, loạn, loạn!
Vùi dập mặt trời
Chân lí bị cưỡng dâm.


2015