Em đi lựng khựng cười bẽn lẽn
Đôi mắt ngại ngần chạm bước chân
Sượng sùng để gió heo may thổi
Khẽ lộ trăng xinh hé nửa vành.


Nguồn: Thơ tình cho nhỏ, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2011