Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 17/12/2016 07:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/08/2017 10:46

Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đức Chúa Trời vì danh của Ngài là lớn bấy, vĩ đại vô cùng, trước có, sau có và đời đời vẫn có, được vững lập trường tồn
Hỡi Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, uy quyền tuyệt đối!
Buổi sáng mai hôm nay tôi cầu nguyện cùng Chúa, Ngài nghiêng tai nhậm lời tôi, lời cầu xin phải lẽ và khiến chân tôi đi vững vàng
Tâm linh tôi an ninh thay, Thánh Linh Ngài dìu dắt tôi, ma quỉ chả còn hù doạ và hãm hại tôi
Phước cho người nào để lòng tìm cầu nước Ngài, tìm cầu sự bình an Ngài người ấy sẽ được hạnh phúc vô cùng tại trần gian này và sẽ tại thiên quốc nữa
Hằng đêm tôi quì gối kêu cầu Cha ban ơn cho dân tộc Việt Nam tôi và thế giới hoà bình, thịnh vượng, biết ơn Ngài, biết trở về tin nhận Đấng chết trên cây gỗ là Chúa Giê-xu nhơn từ, giàu lòng thương xót
Ngài thương kẻ mù, kẻ què, kẻ phung, kẻ đói khát, thậm chí kẻ cướp và kẻ đĩ
Xin chúng ta là những lòng phàm nhân hãy để đôi tai quí báu của mình mà lắng nghe lời Chúa phán và xưng tội mình ra, ai xưng ra sẽ được Chúa tha và phải chấm dứt tội lỗi mình
Nước Ngài sẽ đến, mau đến, gần nhất với sự mong đợi của các thánh đồ
Vinh quang Ngài cả thể trên toàn hoàn vũ
Những kẻ kiêu ngạo chớ xây lầu và hầm chứa vàng mình quá nhiều mà tích trữ vì Ngài sẽ cất linh hồn người ra đi bất thình lình bởi lòng tham vô đáy
Hãy thương xót tha nhân, chia tài sản mình cho kẻ khốn cùng, áo rách, đói ăn khát uống và chưa được đến trường!
Hãy thương xót kẻ lang thang không nhà!
Tin Lành người phải được lan xa, con cái Chúa có rất nhiều người giàu có, xin lòng con cái Ngài rộng mở ra thì phước của Ngài càng trào tuôn dư dật
Ai co mình lại Chúa đều thấy tất cả và sẽ thâu tóm lại ơn lành phước lạ, thâu tóm tuổi tác của người ngắn lại trên đất
Chớ làm bạn với điều dối trá và sự hách dịch
Ngài sẽ hạ xuống thật thấp và phải khóc lóc đến kiệt cùng
Đừng bỏ qua cơ hội hầu việc Ngài, hãy dâng hiến rời rộng để xây cất đền thờ Ngài, Ngài sẽ buồn lòng khi nhà riêng của con cái Chúa thật đồ sộ, nguy nga mà bỏ mặc nhà Ngài nghèo xơ xác
Ai có lòng quan tâm nhà Ngài xin hãy nghe, vì Ngài muốn anh em biết yêu thương và quan tâm đến nhau, quan tâm nhà Ngài
Ngài thật giàu có và vinh hiển chả nhẽ lại phải xin xỏ ta chăng? Nhưng Ngài muốn chúng ta thể hiện trách nhiệm của mình với nhà Ngài
Đừng thấy anh em mình nghèo khổ và quay mặt, liếc nửa con mắt rẻ khinh, Chúa sẽ trừng trị những thói xấu này đến mức
Ngài tha thứ vô hạn nhưng cũng hữu hạn, thời giờ đến mọi hình phạt cho những kẻ vô tâm và tư lợi
Chúa có dạy anh em chia áo xống cho người không có áo không? Có. Vậy, anh em sợ mất phần làm phước ư? Sao còn chậm trễ?
Ngài thương xót người bị sỉ nhục và bị lánh xa, Ngài đem họ lên nơi cao và cho vinh hiển lạ lùng
Ngài làm cho những kẻ dữ phải hổ thẹn về việc của mình. Ha-lê-lu-gia!
Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ làm cho tôi chả thiếu thốn gì từ phần thuộc linh và thuộc thể
Chim phụng hoàng của Ngài trong thời kì Tân Ước này vẫn bay quanh nhà tôi và cung cấp bánh, thức ăn, thức uống cho vợ con tôi
Chim phụng hoàng Ngài cũng cho tất cả những kẻ vâng phục Ngài
Hãy nài xin Đấng thành tín, giàu ơn, hãy buông bỏ trần gian quá nhiều tội lỗi!
Kiếm ăn vừa đủ qua ngày thì Ngài sẽ cho cái khác, anh em yếu đức tin nên nghi nghờ Ngài chăng?
Ngài từng cho ma na cho con cái Ngài từ thời Cựu Ước, Ngài vẫn cho mọi thứ cho chúng tôi
Sao chúng tôi lại vô ơn và dám nghi ngờ Ngài?
Hỡi Đấng thành tín đời đời, quyền trong tay Ngài, Ngài muốn cho ai thì cho, nhưng Ngài tuyệt đối công bằng và thương xót
Ngài hãy nâng đỡ tôi và những người khác đang còn nghèo khổ, chúng tôi ca ngợi danh Ngài, xin dạy chúng tôi biết ơn, biết ơn thật nhiều và cầu nguyện!
Những kẻ giàu không thèm chơi với chúng tôi, chả quan tâm chúng tôi thì Ngài sẽ vực xuống cho họ nếm mùi và biết thương người nghèo
Chao ôi, Ngài công bằng lắm thay!
Tôi khoái lạc vô cùng khi có Ngài và tôi hiểu ra cõi tạm này chả chết đói, chết khát và có lời Ngài để suy ngẫm thì còn lo chi!
Xin cắt bỏ sự run sợ ra khỏi lòng tôi, hỡi Đấng lạ lùng, vô đối, hằng hữu, giàu ơn!
A-men!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016