Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:34

Lỗ tai, ta thách nó dài
Nhưng đầu ngu muội bất tài làm chi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018